Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:31

Tender card #1682/2022/520
Lesnícke náradie

Information

ID of tender
19429
Name of content of tender
Lesnícke náradie
Tender ref. no.
1682/2022/520
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
212 267,00 EUR
Main CPV
44511000-5 - Hand tools
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie lesníckeho náradia potrebného na výkon lesníckych činností pre potreby organizačných zložiek štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š.p..
Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania.

Zákazka je delená na ČASTI:
ČASŤ č. 1 – Ručné lesnícke náradie
ČASŤ č. 2 – Špeciálne lesnícke náradie

Podrobný Opis a špecifikáciu predmetu zákazky samostatne za každú ČASŤ, tvorí Príloha č. 11 – Opis predmetu zákazky a Spôsob stanovenia ceny súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.04.2022 10:00:00
Planned opening of bids
28.04.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 0905444352

Documents

ČASŤ č. 1 - Ručné lesnícke náradie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
90 383,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
44511000-5 - Hand tools
Further CPV
44510000-8 - Tools
44511100-6 - Spades and shovels
44511120-2 - Shovels
44511200-7 - Gardening forks
44511300-8 - Mattocks, picks, hoes, rakes and beach rakes
44511340-0 - Rakes
44511400-9 - Axes
44511500-0 - Hand saws
43611300-2 - Drilling jars
44514000-6 - Tool handles and tool parts
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

ČASŤ č. 2 – Špeciálne lesnícke náradie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
121 884,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
44511000-5 - Hand tools
Further CPV
44510000-8 - Tools
38330000-7 - Hand-held instruments for measuring length
44514000-6 - Tool handles and tool parts
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement