Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 00:15

Tender card #3/2018
Nemocnica Rázsochy - búracie práce

Information

ID of tender
1944
Name of content of tender
Nemocnica Rázsochy - búracie práce
Tender ref. no.
3/2018
Public tender journal ref. no.
2027-MSP
EU journal ref. no.
2018/S 023-047581
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
17 503 746,07 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú búracie práce a odstránenie vybraných častí stavebných objektov nedokončenej Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Rázsochy vrátane prípravy projektovej dokumentácie a s tým súvisiaca inžinierska činnosť.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2018 09:00:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Documents