Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 08:02

Tender card #11912/2022
SVIDNÍK – MŠ, UL. Ľ. ŠTÚRA – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Information

ID of tender
19725
Name of content of tender
SVIDNÍK – MŠ, UL. Ľ. ŠTÚRA – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
Tender ref. no.
11912/2022
Public tender journal ref. no.
18273 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
493 542,13 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Further CPV
45111300-1 - Dismantling works
45321000-3 - Thermal insulation work
45443000-4 - Facade work
45261000-4 - Erection and related works of roof frames and coverings
45421132-8 - Installation of windows
44221000-5 - Windows, doors and related items
31216200-5 - Lightning conductors
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na ul. Ľ. Štúra vo Svidníku Stavebné
úpravy pozostávajú zo: zateplenia obvodových stien a sokla, zateplenia strechy nad prístreškom sklad, výmeny okien a
dverí, výmena dlažby a oprava múrikov na terasách, zhotovenie nových krytov radiátorov v miestnostiach s prístupom
detí, zhotovenie novej krytiny a oplechovania na prístreškoch, oprava betónových dosiek prestrešenia krytých
chodníkov, osadenie lokálnych rekuperačných jednotiek. Členenie stavby - SO 01 Pavilón I podľa rozpočtu:
ASR Zateplenie obvodového plášťa
ASR Zateplenie strechy
ASR Výmena otvorov
ASR Ostatné náklady
ASR Strecha nad prístreškom
VZT
BLZ
ELI

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
04.05.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Svidník
Address
Sovietskych hrdinov 200/33
Svidník
08901, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Annamária Lukáčová
lukacovaannamaria@gmail.com
+420 904090344
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6276

Documents