Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 13:48

Tender card #MR4/2022
MR4/2022 - Zpracování projektové dokumentace na sanaci budovy Vinohradská z ulice Balbínova

Information

ID of tender
19851
Name of content of tender
MR4/2022 - Zpracování projektové dokumentace na sanaci budovy Vinohradská z ulice Balbínova
Tender ref. no.
MR4/2022
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
600 000,00 Kč
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Content of tender

Zpracování projektové dokumentace na sanaci budovy Vinohradská z ulice Balbínova

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je povinnost zhotovitele zajistit vypracování projektové dokumentace sanace budovy – tzn. rekonstrukce svislých a vodorovných dešťových svodů do kanalizace a návrh řešení vnější hydroizolace fasády pro objekt Vinohradská 12, Praha 2 z ulice Balbínova rozdělené do 6 fází:
1) zpracování studie;
2) zpracování dokumentace pro inženýrskou činnost;
3) zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS);
4) zajištění souhlasu dotčených orgánů státní správy s provedením;
5) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS);
6) výkon autorského dozoru.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
19.04.2022 11:00:00
Planned opening of bids
19.04.2022 11:05:00

Public Promoter

Subject's name
Český rozhlas
Address
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Martin Havrda
martin.havrda@rozhlas.cz
+420 221553578

Documents