Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 16:32

Tender card #PVS/1/22
Dodávka elektrickej energie 2023-2025

Information

ID of tender
19916
Name of content of tender
Dodávka elektrickej energie 2023-2025
Tender ref. no.
PVS/1/22
EU journal ref. no.
2022/S 065-168918
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 842 604,00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Jedná sa o jeden vecne, logicky nedeliteľný celok - dodávku elektrickej energie pre Považskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1.1.2023 31.12.2025 pre odberné miesta verejného obstarávateľa, ktoré sú prílohou súťažných podkladov. Predpokladaný odber elektriny za celé obdobie je 15 600 MWh.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2022 09:00:00
Planned opening of bids
06.05.2022 13:00:00

Promoter

Subject's name
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Nová 133
Považská Bystrica
017 46, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9577

Documents