Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 22:20

Tender card #2018-VS-0297
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601006, na roky 2019 - 2022

Messages