Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 23:58

Tender card #2018-VS-0299
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza, VC 604001, na roky 2019 - 2022

Messages