Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:37

Tender card #006
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu II.

Information

ID of tender
20217
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu II.
Tender ref. no.
006
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 095/2022, 21312-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
711 229,39 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy v obci Neporadza podľa projektu Zn ženie
energetickej náročnosti kultúrneho domu V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a
zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií. V objekte sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania,
výmena svietidiel a svetelných rozvodov a vetranie s rekuperáciou vzduchu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.05.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
11.05.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Neporadza
Address
Neporadza 109
Motešice
913 26, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. SIlvia Bacigál Štarková
starkova@aegroup.sk
+421 905111585
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4677

Documents