Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:05

Tender card #007
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr č. 1172 II.

Information

ID of tender
20222
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr č. 1172 II.
Tender ref. no.
007
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 091/2022, č. 20173-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
567 227,72 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy kultúrneho domu v obci Veľký Kýr, súpisného čísla 1172
podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti kult rneho domu Veľký Kýr č. 1172 . V rámci modernizácie objektu sa
vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií. V objekte sa bude
realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, výmena svietidiel, svetelných rozvodov a vetranie s rekuperáciou
vzduchu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.05.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Veľký Kýr
Address
Námestie Svätého Jána 1
Veľký Kýr
94107, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. SIlvia Bacigál Štarková
starkova@aegroup.sk
+421 905111585
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4469?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=ve%C4%BEk%C3%BD+k%C3%BDr&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Documents