Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 19:03

Tender card #008
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr č. 2 II.

Information

ID of tender
20223
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr č. 2 II.
Tender ref. no.
008
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 091/2022 č. 20174-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 097 160,67 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy kultúrneho domu v obci Veľký Kýr, súpisného čísla 2
podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti kult rneho domu Veľký Kýr č. 2 . V rámci modernizácie objektu sa
vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií. V objekte sa bude
realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, výmena svietidiel, svetelných rozvodov a vetranie s rekuperáciou
vzduchu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.05.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Veľký Kýr
Address
Námestie Svätého Jána 1
Veľký Kýr
94107, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. SIlvia Bacigál Štarková
starkova@aegroup.sk
+421 905111585
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4469?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=ve%C4%BEk%C3%BD+k%C3%BDr&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Documents