Status: Ongoing

Server time: 25.07.2024 12:06

Tender card #VO ŤČ LS 1,3 opak.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
2028
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
VO ŤČ LS 1,3 opak.
Public tender journal ref. no.
17218-MSS
EU journal ref. no.
2018/S 231-528149
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
4 852 340,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.01.2019 12:00:00
Planned opening of bids
09.01.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Trenčín
Address
Hodžova 38
Trenčín
911 52, Slovak republic
Process supervisor
Karol Oravec
karol.oravec@lesy.sk
+421 000000000

Documents

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Nemšová č. 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
902 625,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Drietoma č. 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 056 271,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Drietoma č. 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 340 345,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Drietoma č. 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 553 099,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement