Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 13:45

Tender card #2017/STA/88
Pravidelné servisné prehliadky a opravy hydraulického zdvíhadla HZ 300/2/4 na ZŠ O. Nepelu.

Information

ID of tender
204
Name of content of tender
Pravidelné servisné prehliadky a opravy hydraulického zdvíhadla HZ 300/2/4 na ZŠ O. Nepelu.
Tender ref. no.
2017/STA/88
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
19 522,00 EUR
Main CPV
34952000-5 - Hydraulic-platforms hoists
Further CPV
43328100-9 - Hydraulic equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je:
- výkon pravidelnej polročnej servisnej prehliadky hydraulického zdvíhadla,
- nepravidelné servisné prehliadky a opravy (na základe požiadavky verejného obstarávateľa) hydraulického zdvíhadla.
Výkon pravidelnej polročnej servisnej prehliadky hydraulického zdvíhadla pozostáva z nasledovných činností:
- kontrola funkcie mostíka,
- kontrola hladiny oleja
- doplnenie, kontrola tesnosti hydraulického agregátu vrátane hadíc a ventilov
- nastavenie hodnôt prepúšťacích ventilov
- premazanie čapov valcov
- premazanie pántov výklopného lisu,
- premazanie zadných pántov platformy mostíka,
- kontrola stavu elektroinštalácie a funkcie logického bloku
- dotiahnutie všetkých spojov, kontrola ukotvenia a stavu ochranných nárazníkov
- náklady na dopravu na miesto výkonu prehliadky
Nepravidelné servisné prehliadky a opravy hydraulického zdvíhadla v sebe zahŕňajú:
- odstránenie porúch brániacich spoľahlivej prevádzke,
- nutné opravy chybných súčiastok v areáli alebo mimo areálu objednávateľa,
- náklady na dopravu/dovoz a montáž,
- náklady na bežný spotrebný materiál súvisiaci s prehliadkou/opravou

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.01.2018 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ)
Address
Junácka 4
Bratislava
83104, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Bachratá
bachrata@vosk.sk
+421 917774777

Documents