Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 15:44

Tender card #VS3
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP pre časť č. 4 predmetu zákazky

Information

ID of tender
2042
Name of content of tender
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP pre časť č. 4 predmetu zákazky
Tender ref. no.
VS3
EU journal ref. no.
2018/S 240-549026
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 117 873,66 EUR
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Further CPV
45231000-5 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231112-3 - Installation of pipe system
45262680-1 - Welding
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45255400-3 - Fabrication work
45111300-1 - Dismantling works
45314310-7 - Installation of cable laying
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Účelom stavby je modernizácia systému dodávky tepla a teplej vody a zníženie tepelných strát v rozvodoch TEHO s.r.o., na sídlisku KVP. V rámci realizácie teplovodných rozvodov sa nezmení koncepcia zásobovania jednotlivých odberných miest. Jestvujúci sekundárny rozvod z centrálnej OST bude modernizovaný s napojením na pôvodné rozvody v jednotlivých objek-toch. Vnútorné rozvody sa nebudú meniť.
Projektová dokumentácia rieši zmenu (modernizáciu a rekonštrukciu) existujúcej stavby – tepelných rozvodov okruhov odovzdávacích staníc tepla OST 2641, 2643 a OST 2644 na síd-lisku KVP.
V zmysle členenia projektovej dokumentácie sa jedná o rozsah:
SO 010 – OST 2641 Cottbuská ul., Wuppertálska ul.
SO 011 – OST 2643 Wuppertálska ul., Titogradská ul.
SO 012 – OST 2644 Starozagorská ul.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2019 14:00:00
Planned opening of bids
16.01.2019 09:00:00

Promoter

Subject's name
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Address
Komenského 7
Košice
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Peter Hančár
hancar@teho.sk
+421 905553046

Documents