Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 21:55

Tender card #23/2018_Vybavenie_Ľubica
Vybavenie odborných učební_ZŠ Ľubica

Information

ID of tender
2046
Name of content of tender
Vybavenie odborných učební_ZŠ Ľubica
Tender ref. no.
23/2018_Vybavenie_Ľubica
Public tender journal ref. no.
240/2018-06.12.2018, 17474 - WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
125 754,45 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Časť 4: Didaktické pomôcky – knižničný fond

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.01.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Ľubica
Address
Gen. Svobodu 127
Ľubica
05971, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Furčák
furcak@arrpsk.sk
+421 907801473
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7357

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
64 492,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 022,07 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
29 242,58 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: Didaktické pomôcky - knižničný fond

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
16 997,05 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract