Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 15:35

Tender card #GR/025163/2018
Tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb

Information

ID of tender
2056
Name of content of tender
Tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb
Tender ref. no.
GR/025163/2018
Public tender journal ref. no.
17795 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 238-543903
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
410 766,67 EUR
Main CPV
92100000-2 - Motion picture and video services
Further CPV
92110000-5 - Motion picture and video tape production and related services
92111200-4 - Advertising, propaganda and information film and video-tape production
92112000-9 - Services in connection with motion-picture and video-tape production
92211000-3 - Radio production services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a E. súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.01.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Slovenská agentúra životného prostredia
Address
Tajovského 28
Banská Bystrica
975 90, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Olešová
lucia.olesova@tatratender.sk
+421 918065968
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Documents