Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 19:59

Tender card #NTS-2018-05-NZ-rubín
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR

Information

ID of tender
2078
Name of content of tender
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR
Tender ref. no.
NTS-2018-05-NZ-rubín
Public tender journal ref. no.
17913-MSS
EU journal ref. no.
2018/S 240-548395
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
988 768,00 EUR
Main CPV
72250000-2 - System and support services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti je uvedené v Prílohe č. 9 súťažných podkladov.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR na obdobie 48 mesiacov.
Predmet zákazky pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností:
1. Údržba - Poskytovanie služieb podpory pre aplikačné programové vybavenie Rubín a všetky jeho moduly implementované na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, vrátane Centrálneho registra (CReg), komunikácie APV Rubín s Centrálnym registrom (CReg) a komunikačných programov pre pripojené analyzátory a odberové váhy. Súčasťou je poskytnutie služieb legislatívnej, technickej a metodickej podpory na obdobie 48 mesiacov pre aplikačné programové vybavenie Rubín V2 (ďalej aj APV Rubín, alebo IS Rubín) implementovane na pracoviskách verejného obstarávateľa
2. Ďalší rozvoj - zahŕňa ďalšiu modernizáciu a aktualizáciu, ktorá bude vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov, možnosťou použiť najnovšie technológie IKT.
Podrobná technická špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky sú z dôvodu značného textového rozsahu uvedené v Prílohe č. 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2019 10:00:00
Planned opening of bids
28.01.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná transfúzna služba SR
Address
Ďumbierska 3/L
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83101, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Peter Butaš
peter.butas@ntssr.sk
+421 910832475
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8719

Documents