Status: Ongoing

Server time: 17.01.2022 23:32

Tender card #S00877-2017-OVO
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb

Information

ID of tender
212
Name of content of tender
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb
Tender ref. no.
S00877-2017-OVO
Public tender journal ref. no.
15050 - MST
EU journal ref. no.
2017/S 205-422501
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
9 257 505,47 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213100-6 - Portable computers
30213300-8 - Desktop computer
30231000-7 - Computer screens and consoles
30232100-5 - Printers and plotters
30232110-8 - Laser printers
30232120-1 - Dot-matrix printers
30232130-4 - Colour graphics printers
30216110-0 - Scanners for computer use
72500000-0 - Computer-related services
72610000-9 - Computer support services
32420000-3 - Network equipment
30216130-6 - Barcode readers
30213000-5 - Personal computers
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ postupoval pri vyhlásení tohto verejného obstarávania za účelom uspokojiť svoje identifikované potreby a vytvoriť podmienky pre čestnú hospodársku súťaž, prostredníctvom ktorej dokáže zabezpečiť primerane skúseného dodávateľa vo vzťahu k predmetu zákazky.
Takýto postup verejný obstarávateľ považuje za postup, ktorým je možné efektívne a hospodárne dosiahnuť identifikované potreby verejného obstarávateľa.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a
sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ostatné / Kritéria
24.11.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Martina Vetráková
martina.vetrakova@health.gov.sk
+421 259373322
Another contact
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
Link to online profile of contracting authority
http://www.health.gov.sk

Documents