Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 08:40

Tender card #OMaVS/2022/19
Nákup interiérového vybavenia ústredia a účelového zariadenia Ostré, k.ú. Radoľa

Information

ID of tender
21690
Name of content of tender
Nákup interiérového vybavenia ústredia a účelového zariadenia Ostré, k.ú. Radoľa
Tender ref. no.
OMaVS/2022/19
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
69 886,08 EUR
Main CPV
39113000-7 - Miscellaneous seats and chairs
Further CPV
39141400-6 - Fitted kitchens
39143310-2 - Coffee tables
39153000-9 - Conference-room furniture
39156000-0 - Lounge and reception-area furniture
39000000-2 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup, dodanie a montáž interiérového vybavenia na ústredie SŠHR SR a účelové zariadenie Ostré.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.05.2022 12:00:00
Planned opening of bids
09.05.2022 12:10:00

Public Promoter

Subject's name
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Address
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315

Documents