Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 19:03

Tender card #14637/2018
Dopravné prostriedky na prepravu rýb s príslušenstvom

Information

ID of tender
2192
Name of content of tender
Dopravné prostriedky na prepravu rýb s príslušenstvom
Tender ref. no.
14637/2018
Public tender journal ref. no.
18682-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
72 843,00 EUR
Main CPV
34136000-9 - Vans
Further CPV
34131000-4 - Pick-ups
34223300-9 - Trailers
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových dopravných prostriedkov na prepravu rýb (valníka, pikapu, prívesu) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.01.2019 09:30:00
Planned opening of bids
24.01.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Documents

Časť A. Valník s príslušenstvom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
44 448,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
Electronic auction
No
Main CPV
34136000-9 - Vans
Further CPV
34223300-9 - Trailers
98390000-3 - Other services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B) Pick-up s príslušenstvom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
28 395,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
Electronic auction
No
Main CPV
34131000-4 - Pick-ups
Further CPV
98390000-3 - Other services
Outcome of tender
One-off Contract