Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 20:01

Tender card #R1-9/177/2018
VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA

Information

ID of tender
2193
Name of content of tender
VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA
Tender ref. no.
R1-9/177/2018
Public tender journal ref. no.
251/2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
217 441,25 EUR
Main CPV
33168100-6 - Endoscopes
Further CPV
33168000-5 - Endoscopy, endosurgery devices
33160000-9 - Operating techniques
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa videoendoskopickej techniky pre potreby Univerzitnej nemocnice Bratislava, vrátane dodávky na miesto určenia, inštalácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky, zaškolenia obsluhy a záručného servisu v konfigurácii:
- HD VIDEOGASTROSKOP 2 ks
- HD VIDEOKOLONOSKOP 2 ks
- VIDEODUODENOSKOP 2 ks
- VIDEOPROCESOR 3 ks
- SVETELNÝ ZDROJ 3 ks
- LCD HD MONITOR 26“ 3 ks
- ODSÁVACIA PUMPA 3 ks
- PRACOVNÁ STANICA 3 ks
Podrobné informácie a požiadavky verejného obstarávateľa na technicko-medicínske parametre videoendoskopickej techniky sú podrobne vymedzené v súťažných podkladoch, časť „B Opis predmetu zákazky“.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2019 10:00:00
Planned opening of bids
18.01.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Matej Melo
matej.melo@unb.sk
+421 918166047

Documents