Status: Ongoing

Server time: 01.10.2022 07:00

Tender card #363/2022/103
Operatívny leasing/prenájom služobných vozidiel pre potreby spoločnosti Verejné prístavy, a. s.

Information

ID of tender
22210
Name of content of tender
Operatívny leasing/prenájom služobných vozidiel pre potreby spoločnosti Verejné prístavy, a. s.
Tender ref. no.
363/2022/103
Public tender journal ref. no.
105/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
117 738,00 EUR
Main CPV
34110000-1 - Passenger cars / PA02-0 - Lease
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je operatívny leasing/prenájom 5 ks nových služobných vozidiel pre potreby spoločnosti Verejné prístavy, a. s. na obdobie 36 mesiacov v zmysle Prílohy č. 5 Opis predmetu zákazky tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.05.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Documents