Status: Ongoing

Server time: 02.02.2023 11:37

Tender card #2615/2022/520
Doprava dreva Západ 2022 - 2026

Information

ID of tender
22541
Name of content of tender
Doprava dreva Západ 2022 - 2026
Tender ref. no.
2615/2022/520
EU journal ref. no.
2022/S 098-270303
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
12 190 158,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb v doprave dreva pre organizačné zložky (ďalej len „OZ“) Karpaty, Podunajsko, Tribeč, Považie na 48 mesiacov od platnosti zmluvy.
Výsledkom bude 8 rámcových dohôd (OZ Karpaty, OZ Podunajsko, OZ Tribeč, OZ Považie) po 2 na každý OZ pre odvoz sortimentov 2 m do 6 m a nad 6 m do 14 m na roky 2022 - 2026.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2022 08:30:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
22.06.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents

Časť č. 1.1 „Doprava dreva OZ Karpaty sortimenty 2 m až 6 m“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
819 144,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 1.2 „Doprava dreva OZ Karpaty sortimenty nad 6 m do 14 m“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 411 462,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2.1 „Doprava dreva OZ Podunajsko sortimenty 2 m až 6 m“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 060 431,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2.2 „Doprava dreva OZ Podunajsko sortimenty nad 6 m do 14 m“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 390 771,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3.1 „Doprava dreva OZ Tribeč sortimenty 2 m až 6 m“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
562 800,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3.2 „Doprava dreva OZ Tribeč sortimenty nad 6 m do 14 m"

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 953 908,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 4.1 „Doprava dreva OZ Považie sortimenty 2 m až 6 m“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
372 982,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 4.2 „Doprava dreva OZ Považie sortimenty 6 m až 14 m“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 618 660,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement