Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 05:46

Tender card #26/2019_Vybavenie_ČSA PO
ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební

Information

ID of tender
2276
Name of content of tender
ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební
Tender ref. no.
26/2019_Vybavenie_ČSA PO
Public tender journal ref. no.
368 - WYT Vestník č. 7/2019 - 10.01.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
41 159,53 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2019 09:00:00
Planned opening of bids
07.02.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Prešov
Address
Hlavná 73
Prešov
08001, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
25 691,74 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 801,68 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 666,11 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract