Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 15:19

Tender card #R1-9/211/2017
Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda

Information

ID of tender
228
Name of content of tender
Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
Tender ref. no.
R1-9/211/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
96 100,00 EUR
Main CPV
45215130-7 - Clinic construction work
Further CPV
45000000-7 - Construction work
45261910-6 - Roof repair
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Existujúca strecha na bloku D UNB nemocnice sv.Cyrila a Metoda je v pôvodnom stave, na ktorej sa vplyvom poveternostných podmienok značne poškodili vrchné časti izolácie a dochádza tak k presakovaniu a zatekaniu do interiéru budovy nemocnice. Z uvedených dôvodov je nevyhnutná komplexná oprava strešného plášťa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila Metoda
10.11.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Documents