Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 18:58

Tender card #27/2017
Zastrešenie rampy vjazdu do garáže pobočka VšZP Poprad, Tolstého 3631/1, 058 01 Poprad

Information

ID of tender
232
Name of content of tender
Zastrešenie rampy vjazdu do garáže pobočka VšZP Poprad, Tolstého 3631/1, 058 01 Poprad
Tender ref. no.
27/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
65 994,70 EUR
Main CPV
45223210-1 - Structural steelworks
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia zastrešenia jestvujúcej rampy vjazdu do garáže - pobočka VšZP Poprad, Tolstého 3631/1, 058 01 Poprad

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.11.2017 10:00:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
Matej Gál
matej.gal@vszp.sk
+421 220824715

Documents