Status: Completed

Server time: 07.08.2022 23:20

Tender card #10-2022/VOU
Multipack do tlakového injektora

Information

ID of tender
23309
Name of content of tender
Multipack do tlakového injektora
Tender ref. no.
10-2022/VOU
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
9 999,00 EUR
Main CPV
33141000-0 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarania je dodanie predpokladaného množstva 600 kusov multipackov do tlakového injektora potrebného pre podanie kontrastnej látky na CT - jednorazové pacientske sety, ktoré sú kompatibilné s vysokotlakovou pumpou OptiVantage. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
041 91, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Františka Šováriová
sovariova@vou.sk
+421 556135115

Documents