Status: Completed

Server time: 08.08.2022 00:28

Tender card #02/PTK/VOU
Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou

Information

ID of tender
23312
Name of content of tender
Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou
Tender ref. no.
02/PTK/VOU
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
33169000-2 - Surgical instruments
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Notes

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Schedule

Len komunikácia
26.05.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
041 91, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Františka Šováriová
sovariova@vou.sk
+421 556135115

Documents