Status: Ongoing

Server time: 07.08.2022 23:14

Tender card #23316
Rozmetadlo maštaľného hnoja

Information

ID of tender
23316
Name of content of tender
Rozmetadlo maštaľného hnoja
Tender ref. no.
23316
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na:
- Rozmetadlo maštaľného hnoja (1 kus)
v požiadavkách uvedených v Prílohe č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2022 17:00:00

Public Promoter

Subject's name
FORBART s.r.o.
Address
Necpalská 16
Prievidza
97101, Slovak republic
Process supervisor
Vladimír Švejda
forbartpd@gmail.com
+421 905418112

Documents