Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 11:38

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/37073/FoL
Revitalizácia verejného priestranstva Považská, Trenčín

Information

ID of tender
23344
Name of content of tender
Revitalizácia verejného priestranstva Považská, Trenčín
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/37073/FoL
Public tender journal ref. no.
121/2022, spis č. 27434-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Estimated value
284 750,78 EUR
Main CPV
45236210-5 - Flatwork for children's play area
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky „ Revitalizácia verejného priestranstva Považská, Trenčín “ je revitalizácia detského ihriska na Považskej ulici v Trenčíne v mestskej časti Sihoť v katastrálnom území Kubrá a to v zmysle projektovej dokumentácie.

Detské ihrisko na Považskej ulici v Trenčíne je prioritne navrhnuté pre cieľovú skupinu detí vo veku 3-15 rokov. Vstup na detské ihrisko je zo severnej strany parcely. Oblasť vstupu ponúka možnosť odkladania bicyklov a priamo nadväzuje na chodník, ktorého organický tvar vytvára základný motív architektonického návrhu ihriska. Chodník je prepojený do uzavretého okruhu s asfaltovým povrchom, čo umožňuje okrem prevádzkového prepojenia jednotlivých funkčných zón ihriska aj možnosť naučiť sa bicyklovať, prípadne používať odrážadlá. Jednoliaty tvar hlavného chodníka je jemne narušený tromi priamočiarymi chodníkmi z betónových veľkoformátových platní, ktoré členia vnútornú plochu vymedzenú chodníkom, a zároveň prepájajú protiľahlú východnú a západnú časť ihriska.

V severnej polovici ihriska sú umiestnené herné prvky zamerané prevažne na deti v mladšom veku cca 3-10 rokov a v južnej časti prvky pre deti v staršom veku cca 10-15 rokov.

V rámci vnútorného priestoru hlavného chodníka je umiestnené pieskovisko kruhového tvaru, rôzne typy hojdačiek, 2 sústavy preliezačiek, reťazová hojdačka, hrací domček a balančná doska. V južnej časti ihriska sú situované herné prvky s jemne športovým charakterom – lanová dráha, trampolína, preliezačka a balančné prvky. V západnej časti ihriska je situovaný pieskový transportný systém.

Centrálna oddychová zóna je situovaná vo východnej časti ihriska, pri čom sekundárne oddychové plochy sú situované po obvode parcely a priamo prepojené s oplotením. Forma oplotenia sa výrazovo nesie v charaktere amorfných pôdorysných tvarov ihriska a dotvára organickú architektonickú formu. Je navrhovaná vo forme drevených dosiek v pravidelnom rastri, ktorých rozdielne výšky vytvárajú obrazy vĺn.

Zeleň je v návrhu riešená v rôznych formách. Návrh zachováva vzrastlé borovice, ktoré sú doplnené po obvode parcely nízkou až stredne vysokou výsadbou krovín a trvaliek, tie sa striedajú s trávnatými plochami. Východná hranica je vymedzená živým plotom a južná pletivom obrasteným popínavými rastlinami.

Organický pôdorysný tvar ihriska je docielený aj použitím rôznych povrchových úprav jednotlivých plôch. Chodníky majú asfaltový povrch, herné a oddychové plochy sú riešené v povrchovej úprave štrkom a drevnou štiepkou. Lavičky, oplotenie a ostatný mobiliár je v kombinácií dreva, kovu a pohľadového betónu.


Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti:

1. časť zákazky – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín: stavebné práce

2. časť zákazky – Revitalizácia verejného priestoru Považská,Trenčín: herné prvky a prvky drobnej architektúry

3. časť zákazky – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín: sadovnícke úpravy

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2022 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.06.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Documents

1. časť zákazky – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín: stavebné práce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
151 987,85 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45236210-5 - Flatwork for children's play area
Further CPV
45233161-5 - Footpath construction work
45236250-7 - Flatwork for parks
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45112711-2 - Landscaping work for parks
45342000-6 - Erection of fencing
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť : Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín: herné prvky a prvky drobnej architektúry

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
124 984,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
43325000-7 - Park and playground equipment
Further CPV
37535200-9 - Playground equipment
45112723-9 - Landscaping work for playgrounds
37410000-5 - Outdoor sports equipment
39113600-3 - Benches
39224340-3 - Bins
37535270-0 - Playground sandboxes
37535210-2 - Playground swings
37535220-5 - Playground climbing apparatus
37535240-1 - Playground slides
Outcome of tender
One-off Contract

3. časť zákazky – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín: sadovnícke úpravy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 778,93 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77300000-3 - Horticultural services
Further CPV
77310000-6 - Planting and maintenance services of green areas
77315000-1 - Seeding services
77211600-8 - Tree seeding
77211500-7 - Tree-maintenance services
03451300-9 - Shrubs
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract