Status: Ongoing

Server time: 24.05.2024 03:23

Tender card #05/05/2022
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej infraštruktúry – Zimný štadión - Výroba a montáž nábytkového vybavenia šatní a tribún novovytvorených priestorov západnej tribúny

Information

ID of tender
23791
Name of content of tender
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej infraštruktúry – Zimný štadión - Výroba a montáž nábytkového vybavenia šatní a tribún novovytvorených priestorov západnej tribúny
Tender ref. no.
05/05/2022
Public tender journal ref. no.
27428-WNT
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
85 314,13 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Further CPV
39120000-9 - Tables, cupboards, desk and bookcases
39141300-5 - Cabinets
39130000-2 - Office furniture
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zmluvy je dodanie nábytkového vybavenie mládežníckych hráčskych šatní a priestorov trénerov vrátane dopravy, zloženia, montáže do miesta dodania

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
MBB a. s.
Address
ČSA 26
Banská Bystrica
97401, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgasvo@gmail.com
+421 905127229

Documents