Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 15:23

Tender card #TZ.261.26.2017
Dostawa piasku

Information

ID of tender
238
Name of content of tender
Dostawa piasku
Tender ref. no.
TZ.261.26.2017
Public tender journal ref. no.
TZ.261.26.2017
Type of tender
Zamówienie regulaminowe (pozaustawowe)
Type of public tender
Zamówienie regulaminowe (pozaustawowe) - Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
14200000-3 - Sand and clay
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
NUTS
PL224 - Czestochowski
Brief description of tender or procurement

Przedmiot zamówienia i warunki wykonywania umowy w załączonej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Składanie ofert I dokumentów.
15.11.2017 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
Address
Jaskrowska 14/20
Częstochowa
42202, Republic of Poland
Process supervisor
Katarzyna Walenta
katarzyna.walenta@pwik.czest.pl
+48 343773176

Documents