Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:25

Tender card #009
Energeticky efektívna rekonštrukcia systému vykurovania vrátane zdroja tepla na ZŠ s MŠ v obci Kozárovce II.

Information

ID of tender
24060
Name of content of tender
Energeticky efektívna rekonštrukcia systému vykurovania vrátane zdroja tepla na ZŠ s MŠ v obci Kozárovce II.
Tender ref. no.
009
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
751 064,74 EUR
Main CPV
71314000-2 - Energy and related services
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
71314200-4 - Energy-management services
50721000-5 - Commissioning of heating installations
45232150-8 - Works related to water-distribution pipelines
51210000-7 - Installation services of measuring equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia systému vykurovania vrátane zdroja tepla na Základnej škole s materskou školou v obci Kozárovce, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budov a energetického hospodárstva týchto budov a (ii) zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu budov s podmienkou, aby boli dosiahnuté garantované úspory energie (spotrebované množstvo primárnej energie) vo všetkých hodnotiacich periódach projektu, na základe Zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami v zmysle § 17 Zákona o energetickej efektívnosti a v zmysle § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. a Obchodného zákonníka (ďalej aj ako „predmet zákazky“).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
24.06.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Kozárovce
Address
Kozárovce 685
Kozárovce
93522, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. SIlvia Bacigál Štarková
starkova@aegroup.sk
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4329

Documents