Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 18:50

Tender card #00779/2022/4400
Tlačiarenský stroj

Information

ID of tender
24422
Name of content of tender
Tlačiarenský stroj
Tender ref. no.
00779/2022/4400
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
19 990,00 EUR
Main CPV
42991200-1 - Printing machinery
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky farebného tlačiarenského stroja produkčného stroja.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2022 12:00:00
Planned opening of bids
09.06.2022 12:10:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Miloš Hrabinský
milos.hrabinsky@cvtisr.sk
+421 269253141

Documents