Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 17:54

DPS card #SE-VO2-2022/004112
DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT

Information

ID of tender
24430
Name of content of tender
DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004112
Public tender journal ref. no.
29404 - MUT
EU journal ref. no.
2022/S 113-317578 odoslané 9.6.2022
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
3 688 240,00 EUR
Main CPV
31400000-0 - Accumulators, primary cells and primary batteries
Further CPV
31410000-3 - Primary cells
31411000-0 - Alkaline batteries
31420000-6 - Primary batteries
31421000-3 - Lead batteries
31422000-0 - Battery packs
31430000-9 - Electric accumulators
31431000-6 - Lead-acid accumulators
31432000-3 - Nickel-cadmium accumulators
31433000-0 - Nickel-iron accumulators
31434000-7 - Lithium accumulators
31440000-2 - Batteries
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej ako "DNS") na zadávanie zákaziek na dodanie akumulátorov a batérií, ktoré sú určené ako zdroj energie pre zariadenia najmä Informačných a Komunikačných Technológií, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) v rozsahu skupiny 314. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb ako napríklad dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods. 1) zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
15.07.2022 12:00:00
Planned opening of requests
15.07.2022 12:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
24.07.2026 23:59:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic

Documents

Tenders