Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 17:53

Tender card #2083/2019-260
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov

Information

ID of tender
2448
Name of content of tender
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov
Tender ref. no.
2083/2019-260
Public tender journal ref. no.
4147-MSS
EU journal ref. no.
2019/S 032-072044
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
7 946 667,00 EUR
Main CPV
72250000-2 - System and support services
Further CPV
72212000-4 - Programming services of application software
72261000-2 - Software support services
72260000-5 - Software-related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou a rozvojom existujúceho Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov vyvinutého a naprogramovaného na SW platforme Fabasoft eGov Suite (ďalej ako IS ESS AP) s cieľom zabezpečiť dostupnosť, funkčnosť a udržateľnosť IS ESS AP prevádzkovaný pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len objednávateľ) a pre právnické osoby v jeho pôsobnosti (ďalej len rezortné organizácie) s predpokladaným počtom používateľov do 6 500, a to prostredníctvom nasledujúcich služieb:

A.Systémová a aplikačná podpora IS ESS AP,
B.Rozvoj IS ESS AP.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2019 10:00:00
Planned opening of bids
25.03.2019 13:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Address
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@land.gov.sk
+421 259266298

Documents