Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 20:21

Tender card #00783/2022/4400
Telekomunikačné služby- pevné hlasové, mobilné hlasové a dátové

Information

ID of tender
24528
Name of content of tender
Telekomunikačné služby- pevné hlasové, mobilné hlasové a dátové
Tender ref. no.
00783/2022/4400
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
33 722,28 EUR
Main CPV
64200000-8 - Telecommunications services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytoavanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných telekomunikačných služieb vrátane mobilných hlasových telekomunikačných služieb a dátových služieb, pevných hlasových služieb, t.j. zabezpečenie pripojenia (v prípade iného poskytovateľa, aktuálny poskytovateľ Orange Slovensko a.s.) obstarávateľa Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), do verejnej telefónnej siete, prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS), t. j. vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty CVTI SR, doplnkové verejné telekomunikačné služby, služby spojené s elektronickou aplikáciou na manažovanie VPS, dodávka mobilných a dátových telekomunikačných zariadení a zabezpečenie ďalších telekomunikačných služieb.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2022 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.06.2022 12:10:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Miloš Hrabinský
milos.hrabinsky@cvtisr.sk
+421 269253141

Documents