Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 14:56

Tender card #3051/2019-520
Horské kosačky

Information

ID of tender
2463
Name of content of tender
Horské kosačky
Tender ref. no.
3051/2019-520
Public tender journal ref. no.
5362-MST vestník č. 53/2019
EU journal ref. no.
2019/S 052-118900
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
307 500,00 EUR
Main CPV
16310000-1 - Mowers
Further CPV
34223000-6 - Trailers and semi-trailers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových horských kosačiek s príslušenstvom v počte 2 ks (horská kosačka, čelný mulčovač, disková kosa, obracač-zhrňovač, lis na balíky, balička sena, náves za traktor) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 10 l paliva.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2019 09:00:00
Planned opening of bids
16.04.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Emília Pecníková
emilia.pecnikova@lesy.sk
+421 918444225

Documents