Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 18:19

Tender card #32/2018/420
DOPRAVA DREVA

Information

ID of tender
2470
Name of content of tender
DOPRAVA DREVA
Tender ref. no.
32/2018/420
Public tender journal ref. no.
038/2018-SK
EU journal ref. no.
036-078576
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
38 073 188,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77200000-2 - Forestry services
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou vzdialenosťou na iný dopravný prostriedok. Doprava drevnej hmoty pozostáva z pristavenia vozidla na miesto nakládky, z nakladania sortimentov na dopravný prostriedok, jazdu s nákladom, zloženie sortimentov s triedením na hromady na mieste vykládky, prípadne samostatný výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu.
Nakladanie sortimentov zahrňuje uchopenie kmeňa (sortimentu) do klieští hydraulickej ruky (HR), jeho premiestnenie na ložnú plochu nákladného auta (NA) alebo iného dopravného prostriedku, zabezpečenie nákladu proti pohybu. Nakladanie zahrňuje aj prvé a druhé prestavenie vozidla, ak je to nutné z priestorových dôvodov alebo z dôvodov skompletizovania nákladu podľa potreby objednávateľa.
Jazda s nákladom je premiestnenie naloženého nákladu z miesta nakládky do určeného miesta vykládky. Skladanie sortimentov zahrňuje uchopenie naloženého sortimentu do klieští HR, jeho premiestnenie a položenie na miesto určené objednávateľom. Určeným miestom je jedna alebo viac hromád alebo iný dopravný prostriedok. Skladanie zahrňuje aj viacnásobné prestavenie vozidla, ak je to nutné z prevádzkových dôvodov objednávateľa.
Za samostatný výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu, sa považuje takýto výber a preloženie vtedy, ak nie je tento sortiment predmetom odvozu.
Za viacnásobné prestavenie vozidla pri nakládke sa považuje každé tretie a ďalšie.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.03.2018 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents

ZÁPAD

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 769 418,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77200000-2 - Forestry services
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

STRED

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 439 019,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77200000-2 - Forestry services
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

VÝCHOD

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 864 751,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77200000-2 - Forestry services
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement