Status: Ongoing

Server time: 21.01.2022 04:08

Tender card #3902/2017
Dodávka elektrickej energie

Information

ID of tender
248
Name of content of tender
Dodávka elektrickej energie
Tender ref. no.
3902/2017
Public tender journal ref. no.
16076-MST
EU journal ref. no.
2017/S 218-452968
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
235 149,00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je poskytovanie združenej dodávky elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk
11.12.2017 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Documents