Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 19:21

Tender card #4347/2017
Stravné lístky 2018-2020

Information

ID of tender
251
Name of content of tender
Stravné lístky 2018-2020
Tender ref. no.
4347/2017
Public tender journal ref. no.
16196-MSS
EU journal ref. no.
2017/S 221-459322
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
413 000,0000 EUR
Main CPV
30199770-8 - Luncheon vouchers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Mestského úradu v Žiari nad Hronom (ďalej len verejný obstarávateľ), formou zabezpečenia reštauračných služieb na základe akceptovania stravných poukážok dodávateľa v nominálnej hodnote 3,50 eur.€. Rozsah predmetu zákazky sa odvíja od počtu stravných poukážok, a to od predpokladanej hodnoty 118 000 kusov stravných poukážok na obdobie 36 mesiacov (01.01.2018-31.12.2020). Plnenie zmluvy bude na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ponuka
14.12.2017 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents