Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 22:02

Tender card #P19V00000002
Kyjov – Dětské dopravní hřiště

Information

ID of tender
2523
Name of content of tender
Kyjov – Dětské dopravní hřiště
Tender ref. no.
P19V00000002
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 196 095,50 Kč
Main CPV
45212210-1 - Single-purpose sports facilities construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Kyjov – Dětské dopravní hřiště

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dětského dopravního hřiště v reálu TJ Sokol Kyjov na ul. Komenského v Kyjově. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektu pro stavební povolení zpracovaného společností Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, která je (vč. výkazu výměr) nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat technické specifikace a parametry uvedené v projektové dokumentaci. Technické specifikace jsou pro uchazeče závazné. Projektová dokumentace je k dispozici dálkovým přístupem, a to na profilu zadavatele www.e-zakazky.cz nebo na vyžádání bude zaslána uchazeči prostřednictvím systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
05.03.2019 09:00:00
Planned opening of bids
05.03.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Kyjov
Address
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Czech Republic
Process supervisor
Jan Cudlín
jan.cudlin@proebiz.com
+420 725880844
Another contact
Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky:
Roman Pekárek
+420 778 499 407
r.pekarek@mukyjov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky:
Vaculíková Kateřina
+420 602 562 962
k.vaculikova@mukyjov.cz
Link to online profile of contracting authority
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1

Documents