Status: Ongoing

Server time: 26.06.2022 04:08

DPS card #DNS 44
Potvrdenia o pôvode biometánu

Information

ID of tender
25633
Name of content of tender
Potvrdenia o pôvode biometánu
Tender ref. no.
DNS 44
EU journal ref. no.
2022/S116-328223
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
20 000 000,00 EUR
Main CPV
22456000-1 - Permits / FG05-4 - For industrial use / Doplnkový slovník: CB30-1- Na plyn
Further CPV
90731210-5 - Purchase of CO2 emission credits
24321111-1 - Methane
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Obstarávateľ zriaďuje DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby obstarávateľa, zadávať
jednotlivé zákazky na dodanie potvrdení o pôvode biometánu, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Cieľom
tohto zámeru je umožnenie určenia zodpovedajúceho množstva zemného plynu odobraného z plynárenskej siete ako
biometánu (bioplynu), čo okrem iného umožní určenie pomernej časti biomasy v zemnom plyne spaľovanom v
prevádzkach obstarávateľa povinne zaradených v schéme EU ETS. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v
prospech obstarávateľa, ktorý vykonáva činnosť v rámci závodov na území Slovenskej republiky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
15.07.2022 15:00:00

Promoter

Subject's name
MH Teplárenský holding, a.s.
Address
Turbínová 3
Bratislava
831 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Lenka Erneková
ernekova_lenka@teko.sk
+421 556192440

Documents