Status: Ongoing

Server time: 10.12.2022 00:13

DPS card #02/NLZ/2022 - DNS
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva na obdobie 48 mesiacov

Messages