Status: Ongoing

Server time: 30.11.2023 22:22

Tender card #3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 24

Information

ID of tender
2586
Name of content of tender
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 24
Tender ref. no.
3/2018
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45454100-5 - Restoration work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 24

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 24“. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpracoval pro obec Chvalovice Ing. Andrš Petr, AC - projekt Znojmo, Dobšická 12, IČO 10112316, ČKAIT číslo 1000706, obor Pozemní stavby, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávací dokumentací včetně všech příloh.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta na předkládání nabídek
22.02.2019 17:00:00
Planned opening of bids
22.02.2019 17:01:00
Bid validity period
23.05.2019

Public Promoter

Subject's name
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Address
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Documents