Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 20:05

Tender card #ZG.270.3.12.2022
„Świadczenie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w sezonie 2022/2023”,

Information

ID of tender
26034
Name of content of tender
„Świadczenie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w sezonie 2022/2023”,
Tender ref. no.
ZG.270.3.12.2022
Type of tender
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Type of public tender
Zamówienie do 130 000 zł
Type of procurement
Services
Estimated value
77 097,45 PLN
Main CPV
77100000-1 - Agricultural services / wartość zamówienia jest wartością netto, zawiera 20% prawo opcji
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ofertę sporządzaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie nadleśnictwa.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wg załącznika do zapytania ofertowego.

Schedule

Termin składania ofert w sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica
23.06.2022 11:00:00
Planned opening of bids
23.06.2022 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents

Wykonanie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w obwodzie łowieckim nr 29.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 177,54 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77100000-1 - Agricultural services / wartość zawiera 20% opcji
Outcome of tender
One-off Contract

Wykonanie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w obwodzie łowieckim nr 46.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
54 919,91 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77100000-1 - Agricultural services / wartość zawiera 20% opcji
Outcome of tender
One-off Contract