Status: Ongoing

Server time: 03.06.2023 10:49

DPS card #SE-VO1-2022/001842
Informačné a propagačné predmety_DNS

Information

ID of tender
26205
Name of content of tender
Informačné a propagačné predmety_DNS
Tender ref. no.
SE-VO1-2022/001842
Public tender journal ref. no.
107/2021 pod č. 24741-MUT z 03.05.2021
EU journal ref. no.
2021/S 084-214170 z 30.04.2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
800 000,00 EUR
Main CPV
39294100-0 - Information and promotion products
Further CPV
79800000-2 - Printing and related services
18512000-1 - Coins and medals
39298700-4 - Trophies
30192000-1 - Office supplies
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) je dodávka predovšetkým informačných a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako „CPV“) najmä v rozsahu skupiny 392, 798 185 a 301. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Presun dynamického nákupného systému
30.06.2022 16:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
29.04.2024 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Tomáš Rybárik
tomas.rybarik@minv.sk
+421 250944591

Documents

Tenders