Status: Ongoing

Server time: 16.04.2024 16:55

Tender card #UNB-II
Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera

Message detail #20333

Delivery date and time
22.02.2019 16:42:27
From
Univerzitná nemocnica Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov