Status: Ongoing

Server time: 30.11.2023 22:50

Tender card #UNB-II
Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera

Information

ID of tender
2647
Name of content of tender
Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera
Tender ref. no.
UNB-II
Public tender journal ref. no.
30/2019 pod číslom 3967-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
384 899,72 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215130-7 - Clinic construction work
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kompletná a komplexná rekonštrukcia časti poschodia lôžkového oddelenia pre dlhodobo chorých. Jedná sa o rekonštrukciu sociálnych zariadení, ležatých rozvodov, elektroinštalácie, medicinálnych plynov, stien a podláh na prvom poschodí v trakte B v budove Infekčného pavilónu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Projektová dokumentácia je zverejnená
Link: https://www.dropbox.com/sh/1gaq2l64xfe3xv5/AABEFG9GWXJYVxbecmzEdpG0a?dl=0

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2019 10:00:00
Planned opening of bids
08.03.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Veronika Kopčoková
veronika.kopcokova@unb.sk
+421 911095010

Documents