Status: Ongoing

Server time: 16.04.2024 16:23

Tender card #UNB-II
Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera

Message detail #21152

Delivery date and time
01.03.2019 17:28:04
From
Univerzitná nemocnica Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov