Status: Ongoing

Server time: 16.04.2024 16:14

Tender card #UNB-II
Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera

Message detail #21809

Delivery date and time
06.03.2019 10:23:31
From
Univerzitná nemocnica Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov č.3

Vysvetlenie súťažných podkladov č.3